Regulamin konkursu „Serce dla sołectwa”

Zgodnie z informacją sprzed kilku dni, zamieszczamy regulamin konkursu pt. „Serce dla sołectwa”. Przypomnijmy, że jest on skierowany do mieszkańców sołectw: Breńsk, Brzezie, Międzybórz, Olszanowo i Pieniężnica, a nagrodą dla zwycięzców będzie metalowy pojemnik na nakrętki w kształcie serca.

 

REGULAMIN KONKURSU „SERCE DLA SOŁECTWA”

I Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Rzeczenica przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy.

II Konkurs trwa od 1 do 30 listopada 2020 roku.

III Założenia konkursu:

  1. Konkurs jest skierowany do mieszkańców tych sołectw z gminy Rzeczenica, które do tej pory nie mają na swoim terenie metalowego serca na nakrętki. Te sołectwa to: Breńsk, Brzezie, Międzybórz, Olszanowo i Pieniężnica.
  2. Konkurs polega na zbieraniu plastikowych nakrętek po napojach, środkach czystości itp.
  3. Nakrętki powinny być dostarczane w workach, kartonach lub innych pojemnikach.
  4. Nakrętki zebrane w trakcie trwania konkursu będą mogły być przechowywane w świetlicach w poszczególnych miejscowościach, jeśli tylko będzie taka wola zbierających. O terminach, gdy możliwe będzie przynoszenie nakrętek będziemy informowali na stronie internetowej gckrzeczenica.pl oraz na profilu FB GCKSTiR.
  5. W dniu 1 grudnia 2020 roku nakrętki zostaną zebrane i zważone przez pracowników GCKSTiR w obecności przedstawicieli poszczególnych sołectw.
  6. Odpowiedzi na wszelkie pytania związane z konkursem będą udzielane przez Piotra Furtaka, dyrektora GCKSTiR (kontakt tel. pod numerem 728878290).

IV Zwycięzcą konkursu zostanie sołectwo, które przekaże najwięcej (według wagi) nakrętek zebranych w trakcie trwania konkursu.

V Nagrodą w konkursie będzie serce – metalowy pojemnik na nakrętki podobny do tych, które stoją już w Rzeczenicy i w Gwieździnie. Serce zostanie zakupione przez Urząd Gminy Rzeczenica.

VI Mieszkańcy zwycięskiego sołectwa we własnym zakresie wybiorą miejsce, gdzie ustawione zostanie serce.

 

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content