Warning: Undefined array key "mode" in /usr/home/DaRu2222/domains/gckrzeczenica.pl/public_html/wp-content/plugins/sitespeaker-widget/sitespeaker.php on line 13

Regulamin Mistrzostw Powiatu Człuchowskiego w Lepieniu Pierogów

Warning: Undefined array key "mode" in /usr/home/DaRu2222/domains/gckrzeczenica.pl/public_html/wp-content/plugins/sitespeaker-widget/sitespeaker.php on line 13

Gorąco zachęcamy wszystkie Panie (Panów też), które we własnych domach robią pierogi do wzięcia udziału w I Mistrzostwach Powiatu Człuchowskiego w Lepieniu Pierogów. Zaproszenia wysłaliśmy już do większości kół gospodyń wiejskich z powiatu człuchowskiego (z kilkoma nie udało nam się skontaktować) i mamy już pierwsze zgłoszenia od Pań, które będą chciały wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Mistrzostwa są skierowane jednak nie tylko dla kół gospodyń. Swoje reprezentacje mogą wystawić sołectwa, stowarzyszenia, czy nawet grupy nieformalne. Wystarczy zgłosić się do udziału w imprezie.

Publikujemy wstępny regulamin sierpniowych mistrzostw. Prawdopodobnie będzie on ulegał modyfikacjom, chociażby dlatego, że dołączą do nas kolejni partnerzy wydarzenia. Oczywiście zapraszamy do współpracy. Na razie wiemy, że możemy liczyć na wsparcie Hotelu Aubrecht w Koprzywnicy. Mistrzostwa obejmie patronatem Aleksander Gappa, starosta człuchowski. Głównym trofeum w jednej z rozgrywanych konkurencji będzie puchar Pana starosty.

 

Regulamin Mistrzostw Powiatu Człuchowskiego w Lepieniu Pierogów

&1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorami Mistrzostw Powiatu Człuchowskiego w Lepieniu Pierogów są Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy oraz Urząd Gminy Rzeczenica;
 2. Partnerem Mistrzostw jest Hotel Aubrecht w Koprzywnicy;
 3. Patronat nad wydarzeniem objął Pan Aleksander Gappa, starosta powiatu człuchowskiego;
 4. Podczas wydarzenia rozegrane zostaną dwa konkursy:
 5. Na Najsmaczniejsze Pierogi;
 6. Turniej Lepienia Pierogów o Puchar Wójta Gminy Rzeczenica;
 7. Mistrzostwa rozegrane zostaną w dniu 14 sierpnia na terenie przy plaży w Rzewnicy;
 8. Celem mistrzostw jest:
 9. Promowanie produktów kulinarnych powiatu człuchowskiego;
 10. Poszerzanie wiedzy o tradycjach kulinarnych regionu;
 11. Promowanie walorów smakowych, zdrowotnych i estetycznych;
 12. Budowa więzi między członkiniami kół gospodyń wiejskich z różnych gmin powiatu człuchowskiego;

&2

Uczestnictwo w konkursie

 1. Uczestnikami Mistrzostw mogą być drużyny w składzie dwu-trzyosobowym reprezentujące koła gospodyń wiejskich, sołectwa, stowarzyszenia oraz inne organizacje i grupy nieformalne;
 2. Każda z grup będzie miała prawo wyboru udziału w jednej, lub w obu konkurencjach rozgrywanych w trakcie mistrzostw;
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest potwierdzenie uczestnictwa w Mistrzostwach u organizatora do dnia 25 lipca 2021 roku. Potwierdzenia można dokonać:
 4. Telefonicznie pod nr 728 878 290;
 5. Mailowo pisząc pod adres: gck@rzeczenica.pl;
 6. Pocztą – przesyłając korespondencję na adres: Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji, ul. Lipowa 1, 77-304 Rzeczenica;
 7. Osobiście – w siedzibie GCKSTiR w Rzeczenicy;
 8. Uczestnicy konkursu „Na najsmaczniejsze pierogi” przygotują do degustacji maximum 3 rodzaje pierogów. Z gotowymi wyrobami należy zgłosić się w dniu 14 sierpnia do godziny 14.00 do Organizatorów Konkursu w celu rejestracji i nadania numeru. Uczestnicy we własnym zakresie przygotowują podgrzewacze. Pierogi powinny być odpowiednio opisane (nazwa, skład);
 9. Prezentacja wizualna pierogów i degustacja odbywać się będzie na stanowiskach przygotowanych przez organizatorów;
 10. Uczestnicy „Turnieju lepienia pierogów” wystawiają drużynę w 3 osobowym składzie, ponadto przywożą własny wałek, stolnicę oraz miskę do zarabiania ciasta. Organizator zapewnia każdej drużynie stół, dzbanek z wodą, szklankę, łyżeczki oraz produkty do wykonywania pierogów w jednakowych proporcjach dla każdej z drużyn(np.: mąkę -1 kg, farsz -ok. 1 kg i inne);
 • 3

Sposób przeprowadzenia konkursów

 1. Konkursy realizowane będą w następującej kolejności:

–Na najsmaczniejsze pierogi odbędzie się o godz. 14:00;

–Turniej lepienia pierogów odbędzie się o godz. 14:45;

 1. Oceny w obu kategoriach konkursu dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora;
 2. W konkursie „Na najsmaczniejsze pierogi” ocenie podlegać będą: smak pierogów czyli farsz, plastyczność ciasta oraz oryginalność przepisu. Członkowie Komisji, zgodnie z własnym odczuciem, oceniać będą pierogi w formie punktacji. Za każdy z ocenianych elementów członek Komisji może przyznać od 1 do 5 punktów. Suma punktów od członków Komisji decydować będzie o wynikach Konkursu;
 3. W „Turnieju lepienia pierogów” zadaniem uczestników jest z otrzymanych składników ulepienie w jak najkrótszym czasie pierogów jednakowej wielkości (forma od szklanki), wykorzystując całość farszu. Zwycięża ta drużyna, która najszybciej zużyje cały farsz i wykona największą liczbę pierogów. Ocenie podlegać będzie czas i ilość przygotowanych pierogów. Komisja oceniać będzie również staranność wykonania pierogów, przyznając punkty ujemne za pierogi nierówne, źle sklejone i z innymi wadami. O lokacie w Konkursie decydować będzie ilość prawidłowo wykonanych pierogów w jak najkrótszym czasie. Ulepione pierogi będą –po ugotowaniu – poczęstunkiem dla uczestników imprezy;
 • 4

Rozstrzygnięcie konkursów i ogłoszenie wyników

 1. Laureaci zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową w dniu 14 sierpnia 2021 r. podczas imprezy plenerowej po zsumowaniu głosów oddanych przez wszystkich członków Komisji;
 2. W przypadku takiej samej liczby punktów o wyższym miejscu decyduje głos Przewodniczącego Komisji;
 3. Podczas prac Komisji obecna będzie osoba oddelegowana przez Organizatora, która będzie protokołować przebieg głosowania członków Komisji;
 4. Z przebiegu obrad Komisji zostanie sporządzony protokół do którego załączone będą karty z zapisów głosowania poszczególnych członków Komisji;
 5. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji;
 6. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi ok. godz. 17:30;

&5

Nagrody i wyróżnienia

 1. W konkursie „Na Najsmaczniejsze Pierogi” Laureaci I miejsca otrzymają dyplom, statuetkę Mistrza Powiatu Człuchowskiego w Lepieniu Pierogów oraz nagrodę rzeczową ufundowaną przez partnera Mistrzostw. Wicemistrzowie oraz drużyna, która w tej konkurencji zajmie trzecie miejsce – otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałe drużyny otrzymają dyplomy potwierdzające udział w Mistrzostwach;
 2. W „Turnieju lepienia pierogów” Laureaci I miejsca otrzymają dyplom, puchar Starosty Powiatu Człuchowskiego i nagrodę rzeczową. Wicemistrzowie oraz drużyna, która w tej konkurencji zajmie trzecie miejsce – otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałe drużyny otrzymają dyplomy potwierdzające udział w Mistrzostwach;
 3. Komisja zastrzega sobie prawo do podziału nagród

&6

Uwagi końcowe

 1. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej www.gckrzeczenica.pl, a także zostanie przekazany pocztą elektroniczną do kół gospodyń wiejskich oraz innych grup zainteresowanych udziałem w Mistrzostwach;
 2. Dodatkowe informacje udzielane są przez Organizatora pod nr 728 878 290 lub mailowo na adres: gck@rzeczenica.pl.

 

 

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content