Zaproszenie do udziału w konkursie na Najpiękniejszy Wianek Świętojański

Sołectwo Międzybórz zaprasza do udziału w konkursie na najładniejszy wianek świętojański. Konkurs będzie towarzyszył Międzyborskiej Nocy Kupały, która odbędzie się w Międzyborzu 22 czerwca. Szczegóły dotyczące konkursu w zamieszczonym poniżej „Regulaminie”.

Międzyborska Noc Kupały 2024
Konkurs wianków świętojańskich

§ 1
Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu na najładniejszy wianek świętojański jest sołectwo Międzybórz

&2
Uczestnictwo w konkursie
1. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do mieszkańców gminy Rzeczenica, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich oraz grup nieformalnych. Każdy wianek przy rejestracji zostanie opatrzony numerem przydzielonym przez Organizatora.
2. Biorąc udział w konkursie, uczestnicy akceptują jego regulamin.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty uczestnika, która udostępniona będzie przez Organizatora.
4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie wianka świętojańskiego ze świeżego materiału roślinnego, dobranego według tradycji Nocy Świetojańskiej (np. kwiaty polne, ogrodowe, gałązki, liście, zioła). Dopuszczone jest używanie syntetycznych materiałów wyłącznie jako łącznik.
5. Wianek musi posiadać podstawę pływającą i być udekorowany świecą.
6. Podstawa, na której znajdzie się wianek nie może przekroczyć średnicy 60 cm.
7. Wianek nie może zawierć podpisu autora ani żadnych elementów umożliwiających jego identyfikację.
8. Wianki należy dostarczyć na teren imprezy w dniu 22.06.2024r do godziny 17:00.
9. Wianki niespełniające powyższych kryteriów nie będą brane pod uwagę podczas konkursu, niemniej jednak zostaną wyeksponowane oraz będą mogły zostać wypuszczone na wodę podczas pokazu.

&3
Ocena i nagrody

1.  Wianki konkursowe oceniać będzie komisja powołana przez organizatora.
2. Kryterium oceny wianków:
– wrażenia artystyczne
– nawiązanie do tradycji
– staranność wykonania
– dobór materiałów tradycyjnych
– zgodność z wymogami regulaminu
3. Decyzje komisji są ostateczne
4. Organizator przewiduje nagrody i dyplomy dla uczestników konkursu
5. Wręczenie nagród nastąpi podczas imprezy: Międzyborska Noc Kupały w dniu 22.06.2024 r około godz.: 19:15.

Czytaj cały artykuł
Skip to content