Ruszają zapisy na zajęcia prowadzone w GCK w sezonie 2021/2022

Ruszają zapisy na zajęcia prowadzone w GCK w sezonie 2021/2022

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach organizowanych przez Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji zapraszamy do zapisywania się na:

Warsztaty nauki gry na gitarze i ukelele – prowadzone przez Pawła Ścibińskiego;

Warsztaty nauki gry na pianinie – prowadzone przez Wojciecha Zycha;

Warsztaty wokalne – prowadzone przez Magdalenę Czurejno;

Warsztaty fotograficzne – prowadzone przez Ireneusza Czerniawskiego;

Zajęcia rozpoczną się od 1 października. Na zgłoszenia czekamy do 24 września pod numerem tel. 533 727 723

Projekt herbu gminy Rzeczenica. Opis koncepcji

Projekt herbu gminy Rzeczenica. Opis koncepcji

Gmina Rzeczenica jest ostatnim samorządem powiatu człuchowskiego, która nie posiada własnego herbu, a posługuje się jedynie logotypem. W ostatnich latach swój herb uchwaliły gminy:

Przechlewo (UCHWAŁA NR 59/XIII/2011 RADY GMINY PRZECHLEWO z dnia 10 września 2011 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej i pieczęci gminy Przechlewo oraz zasad ich używania).

Koczała (uchwała Nr XXXIV/213/2018 Rady Gminy Koczała z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, insygniów i innych symboli Gminy Koczała oraz zasad ich używania (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r. Nr BRAK, poz. 2521)

W 2008 roku powstał herb gminy wiejskiej Człuchów
(UCHWAŁA Nr XXIV/190/08 Rady Gminy Człuchów z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Człuchów (str. 2901)

W lutym 2016 roku nowy, dostosowany do wymagań heraldycznych herb przyjęli radni z gminy Debrzno Uchwała nr 60/LXXVI/2018 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Debrzno) .

Gmina Rzeczenica jest nie tylko ostatnim samorządem w powiecie, ale również w województwie, która własnego herbu nie opracowała. Jeszcze kilkanaście miesięcy temu logotypem posługiwano się w gminie wiejskiej Słupsk, w maju 2020 roku również tutaj przyjęto jednak symbol zaakceptowany przez Komisję Heraldyczną działającą przy MSWiA (https://www.gminaslupsk.pl/aktualnosci/pokaz/1588).

Jednym z pomorskich samorządów, które w ostatnim czasie zdecydowały się na stworzenie nowego herbu jest gmina Kępice w powiecie słupskim (Uchwała Nr XXIV/217/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia herbu, flagi, sztandaru, łańcuchów i pieczęci Gminy Kępice)

Czym różni się herb od loga, którym aktualnie posługuje się gmina Rzeczenica?

„HERB jest i pozostanie podstawowym i najważniejszym znakiem urzędowym zatwierdzanym odpowiednią procedurą. Jest to najważniejszy symbol gminy, stosowany jako znak oficjalny i uroczysty. Funkcja znaku urzędowego w pewnych wypadkach uniemożliwia jego zastosowanie. Herb znakuje miejsce inicjatywy, nie jest nośnikiem idei.

Obok herbu funkcjonuje także logo promocyjne. Logo nie jest koniecznością, ale szansą na przedstawienie miasta i gminy poprzez łatwo zauważalny i zapamiętywany symbol. W prosty sposób może wyrazić jej charakter i potencjał.”

O opracowanie projektu herbu gminy Rzeczenica zwróciliśmy się do Tadeusza Matwijewicza – kuratora sądowego, który jest heraldykiem – pasjonatem. Mieszkaniec Sieroczyna to autor herbu gminy wiejskiej Człuchów, który został zaakceptowany przez Komisję Heraldyczną i funkcjonuje w przestrzeni publicznej od kilkunastu lat.

Stworzenie poprawnego herbu wymaga znajomości ściśle określonych reguł i norm. Niekiedy prace nad stworzeniem graficznego symbolu gminy trwają przez wiele lat i nie zawsze kończą się sukcesem. W przeciwieństwie do loga nie może być on rodzajem komiksu – barwnej opowieści o walorach gminy. Istotą herbu jest to, aby na niewielkiej przestrzeni tarczy herbowej w prostych znakach opowiedzieć o historii danego miejsca, ludziach, którzy zamieszkiwali je kilkaset czy ale i kilkadziesiąt lat temu a także tych, którzy żyją i tworzą je obecnie. Opracowanie symbolu gminy wymaga przekopywania się przez dokumenty, publikacje, często obcojęzyczne.

Warto podkreślić, że powstający symbol nie ma być jedynie herbem Rzeczenicy. Ma on dotyczyć całej gminy, czyli również takich miejscowości jak Międzybórz, Pieniężnica, Brzezie, Gwieździn, Breńsk, Gockowo, Olszanowo… Przy tworzeniu projektu autor sięgnął jednak w pierwszej kolejności do etymologii nazwy miejscowości – stolicy gminy. Podczas prac nad przygotowaniem koncepcji herbu Tadeusz Matwijewicz korzystał m.in. z publikacji autorstwa nieżyjącego już profesora Edwarda Brezy pt. „Nazwa wsi człuchowskiej Rzeczenica, dawniej S(z)tegry, S(z)tegrowy i Marianowo”, JP LXXII 1992. Wynika z niej dość jednoznacznie, że współczesna nazwa miejscowości wywodzi się od słowa „rzeka”. Przez gminę przepływają dwie ważne dla regionu rzeki – Brda i Czernica. Klewiatka, niewielki ciek wodny, który dzisiaj trudno nazwać rzeką jeszcze sto lat temu wyglądała zupełnie inaczej. Można to zobaczyć chociażby na dawnych mapach. Ze względu obecność rzek oraz etymologię nazwy stolicy gminy, na projektowanym herbie nie mogło zabraknąć elementów nawiązujących do rzek. W heraldyce przedstawieniem rzeki jest falisty pas barwy błękitnej, bądź też srebrnej (białej). Na projektowanym herbie gminy Rzeczenica, który zostanie zaproponowany Radzie Gminy Rzeczenica do przedstawienia w Komisji Heraldycznej, widoczne są dwa takie pasy. Wyodrębnić można na nich siedem wierzchołków, które mogą być nawiązaniem do siedmiu sołectw funkcjonujących na terenie gminy Rzeczenica.

Kolejnym ze znaków graficznych na tarczy projektowanego herbu gminy Rzeczenica jest grecki krzyż. W publikacji pt. „Heraldyka i weksylologia” autorstwa Alfreda Znamierowskiego wyodrębnionych zostało ponad 50 krzyży zwyczajnych najczęściej występujących w polskiej heraldyce. Krzyż grecki został na tej liście postawiony na pierwszym miejscu, gdyż występuje na największej liczbie polskich herbów samorządowych. Krzyż był pierwszą heraldyczną figurą zaszczytną. Nawiązuje do męczeńskiej śmierci Jezusa Chrystusa i do chrześcijaństwa w ogóle. Od XIV wieku, gdy Ziemia Człuchowska została kupiona przez Krzyżaków od synów Mikołaja z Ponieca, wpływy chrześcijańskie są na niej obecne – stąd też symbol  krzyża na tarczy herbowej. Nie jest to jednak symbol krzyżacki. Krzyż Rycerzy Zakonu Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie jest barwy czarnej, można go zobaczyć chociażby w herbie Łeby.

Biały krzyż podkreśla również związki gminy Rzeczenica z Pomorzem Gdańskim. W herbie Gdańska można zobaczyć koronę i dwa krzyże. Autor projektu zasadność umieszczenia białego, greckiego krzyża na tarczy herbowej Rzeczenicy widzi szerzej i głębiej. Jego zdaniem właśnie na Ziemi Rzeczenickiej ma on ważne znaczenie z uwagi na wyjątkowe uwarunkowania społeczno-kulturalne gminy Rzeczenica.

W projektowanym herbie pojawiają się jedynie dwie barwy – biała (heraldycznie srebrna) oraz błękitna. Tarcza jest barwy błękitnej. Jak pisze A. Znamierowski „błękit to barwa czystego nieba, symbol wieczności, wiary, wierności, lojalności i prawdy. W tradycji chrześcijańskiej jest to symbol miłości niebiańskiej, a także czystości (barwa szat Marii Panny).

Większość gmin powiatu człuchowskiego posługuje się herbami z błękitną tarczą. Takie tło funkcjonuje na tarczach herbowych gmin Człuchów, Przechlewo, Koczała oraz gminy Czarne.

Już 4 września Gminne Święto Plonów w Olszanowie. Regulaminy konkursów

Już 4 września Gminne Święto Plonów w Olszanowie. Regulaminy konkursów

Niespełna 2 tygodnie pozostały do Gminnego Święta Plonów Gminy Rzeczenica. W tym roku dożynki odbędą się w Olszanowie. Możemy zdradzić już nieco szczegółów związanych z tym wydarzeniem. W załącznikach przy wpisie można znaleźć formularze zgłoszeń oraz regulaminy dwóch konkursów, które zostaną rozegrane podczas imprezy. Podczas dożynek odbędzie się tradycyjny konkurs na najpiękniejszy wieniec oraz konkurs na najsmaczniejszy sernik. W poprzednich latach królową konkursów kulinarnych organizowanych przy okazji święta plonów w gminie Rzeczenica była drożdżówka, w tym roku, wspólnie z mieszkańcami Olszanowa postanowiliśmy jednak przeprowadzić konkurs na sernik.

Podczas dożynek każdy, kto do tej pory tego nie zrobił, będzie mógł zaszczepić się przeciwko Covid-19, będzie też możliwość wypełnienia formularza spisu powszechnego oraz skorzystania z porady dotyczącej programu „Czyste powietrze”.

Co będzie działo się w trakcie tegorocznego święta plonów w gminie Rzeczenica? Podajemy wstępny program.

godz. 14:00 – pracę rozpocznie mobilny punkt szczepień przeciwko Covid-19, będzie to okazja dla osób, które jeszcze nie zdążyły się zaszczepić, a będą chciały to zrobić bez zapisów i stania w kolejce. Szczepienia będą trwały do godz.19. Akcja zostanie przeprowadzona w ramach programu #SzczepimySię z KGW. Współorganizatorem festynu towarzyszącego dożynkom będzie Koło Gospodyń Wiejskich w Olszanowie.

godz. 14:30 – polowa msza święta;

godz. 15:30 – dzielenie chlebem dożynkowym;

godz. 15:30 – ruszy punkt w którym będzie można spisać się w ramach obowiązkowego spisu powszechnego;

Po części oficjalnej w planach są m.in.:

 • pokazy bractw rycerskich
 • zamki dmuchane
 • występ zespołu Zadry
 • zumba prowadzona przez Martę Kumor
 • strzelanie do tarczy z markerów z farbą
 • zabawy dla dzieci z animatorem
 • rozstrzygnięcie konkursów na wieniec dożynkowy oraz najsmaczniejszy sernik
 • poczęstunek dla wszystkich

godz. 17:00 – początek turnieju sołectw (regulamin wysłaliśmy do sołtysów)

godz. 19:30 – początek dyskoteki pod gwiazdami. Zabawa potrwa do godz. 02:00

Organizatorem Gminnego Święta Plonów jest Urząd Gminy Rzeczenica. Współorganizatorami są Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Olszanowie

 

Poniżej regulaminy oraz formularze konkursowe w wersji PDF

Formularz zgłoszenia Sernika Olszanowo 2021

Regulamin konkursu sernik Olszanowo 2021

Formularz zgłoszenia wieńca Olszanowo 2021

Regulamin wieniec dożynki Olszanowo 2021

 

 

 

153 tysiące złotych na konwersję cyfrową GCK w Rzeczenicy przyznane!!!

153 tysiące złotych na konwersję cyfrową GCK w Rzeczenicy przyznane!!!

Ponad 150 tysięcy złotych otrzyma Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy na realizację projektu pt. „Kulturalna e-Rzeczenica. Nasze okno na świat”. Będzie on realizowany w ramach konkursu grantowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Środki, które GCKSTiR Rzeczenica otrzyma w ramach projektu zostaną przeznaczone między innymi na wyposażenie siedziby centrum kultury w narzędzia i sprzęt pozwalające na udostępnianie oferty kulturalnej w sieci. Szerszej publiczności pokazane mają zostać nie tylko koncerty, imprezy i inne wydarzenia odbywające się w GCK, ale też webinaria i podcasty poświęcone m.in. „Wystawie symboli samorządowych”. Powstanie też specjalna strona internetowa dedykowana wystawie. W ramach projektu zakupiony zostanie system wspomagający niedosłyszących. Będzie mógł mieć on zastosowanie nie tylko w samym GCK, ale też podczas wydarzeń plenerowych. Pod kątem osób niepełnosprawnych przebudowane (lub zbudowane od podstaw) zostaną strony internetowe.

W ramach projektu pracownicy GCKSTiR oraz kilka osób zatrudnionych przez Urząd Gminy Rzeczenica weźmie udział w szkoleniach dotyczących narzędzi internetowych oraz projektowania oferty programowej on-line. Będziemy uczyli się też technik montażu video, profesjonalnej obróbki audio…

Dzięki projektowi zakupiony zostanie nowy sprzęt – kamery, komputery, mikser video, oświetlenie studyjne i estradowe…

Wnioski w ramach konkursu „Konwersja cyfrowa domów kultury” złożyło w sumie ponad 1200 instytucji z całej Polski, dofinansowanie otrzymało 200. Projekt rzeczenicki zdobył 89,5 punktu i znalazł się na 55 miejscu listy rankingowej.

Regulamin Mistrzostw Powiatu Człuchowskiego w Lepieniu Pierogów

Regulamin Mistrzostw Powiatu Człuchowskiego w Lepieniu Pierogów

Gorąco zachęcamy wszystkie Panie (Panów też), które we własnych domach robią pierogi do wzięcia udziału w I Mistrzostwach Powiatu Człuchowskiego w Lepieniu Pierogów. Zaproszenia wysłaliśmy już do większości kół gospodyń wiejskich z powiatu człuchowskiego (z kilkoma nie udało nam się skontaktować) i mamy już pierwsze zgłoszenia od Pań, które będą chciały wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Mistrzostwa są skierowane jednak nie tylko dla kół gospodyń. Swoje reprezentacje mogą wystawić sołectwa, stowarzyszenia, czy nawet grupy nieformalne. Wystarczy zgłosić się do udziału w imprezie.

Publikujemy wstępny regulamin sierpniowych mistrzostw. Prawdopodobnie będzie on ulegał modyfikacjom, chociażby dlatego, że dołączą do nas kolejni partnerzy wydarzenia. Oczywiście zapraszamy do współpracy. Na razie wiemy, że możemy liczyć na wsparcie Hotelu Aubrecht w Koprzywnicy. Mistrzostwa obejmie patronatem Aleksander Gappa, starosta człuchowski. Głównym trofeum w jednej z rozgrywanych konkurencji będzie puchar Pana starosty.

 

Regulamin Mistrzostw Powiatu Człuchowskiego w Lepieniu Pierogów

&1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorami Mistrzostw Powiatu Człuchowskiego w Lepieniu Pierogów są Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy oraz Urząd Gminy Rzeczenica;
 2. Partnerem Mistrzostw jest Hotel Aubrecht w Koprzywnicy;
 3. Patronat nad wydarzeniem objął Pan Aleksander Gappa, starosta powiatu człuchowskiego;
 4. Podczas wydarzenia rozegrane zostaną dwa konkursy:
 5. Na Najsmaczniejsze Pierogi;
 6. Turniej Lepienia Pierogów o Puchar Wójta Gminy Rzeczenica;
 7. Mistrzostwa rozegrane zostaną w dniu 14 sierpnia na terenie przy plaży w Rzewnicy;
 8. Celem mistrzostw jest:
 9. Promowanie produktów kulinarnych powiatu człuchowskiego;
 10. Poszerzanie wiedzy o tradycjach kulinarnych regionu;
 11. Promowanie walorów smakowych, zdrowotnych i estetycznych;
 12. Budowa więzi między członkiniami kół gospodyń wiejskich z różnych gmin powiatu człuchowskiego;

&2

Uczestnictwo w konkursie

 1. Uczestnikami Mistrzostw mogą być drużyny w składzie dwu-trzyosobowym reprezentujące koła gospodyń wiejskich, sołectwa, stowarzyszenia oraz inne organizacje i grupy nieformalne;
 2. Każda z grup będzie miała prawo wyboru udziału w jednej, lub w obu konkurencjach rozgrywanych w trakcie mistrzostw;
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest potwierdzenie uczestnictwa w Mistrzostwach u organizatora do dnia 25 lipca 2021 roku. Potwierdzenia można dokonać:
 4. Telefonicznie pod nr 728 878 290;
 5. Mailowo pisząc pod adres: gck@rzeczenica.pl;
 6. Pocztą – przesyłając korespondencję na adres: Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji, ul. Lipowa 1, 77-304 Rzeczenica;
 7. Osobiście – w siedzibie GCKSTiR w Rzeczenicy;
 8. Uczestnicy konkursu „Na najsmaczniejsze pierogi” przygotują do degustacji maximum 3 rodzaje pierogów. Z gotowymi wyrobami należy zgłosić się w dniu 14 sierpnia do godziny 14.00 do Organizatorów Konkursu w celu rejestracji i nadania numeru. Uczestnicy we własnym zakresie przygotowują podgrzewacze. Pierogi powinny być odpowiednio opisane (nazwa, skład);
 9. Prezentacja wizualna pierogów i degustacja odbywać się będzie na stanowiskach przygotowanych przez organizatorów;
 10. Uczestnicy „Turnieju lepienia pierogów” wystawiają drużynę w 3 osobowym składzie, ponadto przywożą własny wałek, stolnicę oraz miskę do zarabiania ciasta. Organizator zapewnia każdej drużynie stół, dzbanek z wodą, szklankę, łyżeczki oraz produkty do wykonywania pierogów w jednakowych proporcjach dla każdej z drużyn(np.: mąkę -1 kg, farsz -ok. 1 kg i inne);
 • 3

Sposób przeprowadzenia konkursów

 1. Konkursy realizowane będą w następującej kolejności:

–Na najsmaczniejsze pierogi odbędzie się o godz. 14:00;

–Turniej lepienia pierogów odbędzie się o godz. 14:45;

 1. Oceny w obu kategoriach konkursu dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora;
 2. W konkursie „Na najsmaczniejsze pierogi” ocenie podlegać będą: smak pierogów czyli farsz, plastyczność ciasta oraz oryginalność przepisu. Członkowie Komisji, zgodnie z własnym odczuciem, oceniać będą pierogi w formie punktacji. Za każdy z ocenianych elementów członek Komisji może przyznać od 1 do 5 punktów. Suma punktów od członków Komisji decydować będzie o wynikach Konkursu;
 3. W „Turnieju lepienia pierogów” zadaniem uczestników jest z otrzymanych składników ulepienie w jak najkrótszym czasie pierogów jednakowej wielkości (forma od szklanki), wykorzystując całość farszu. Zwycięża ta drużyna, która najszybciej zużyje cały farsz i wykona największą liczbę pierogów. Ocenie podlegać będzie czas i ilość przygotowanych pierogów. Komisja oceniać będzie również staranność wykonania pierogów, przyznając punkty ujemne za pierogi nierówne, źle sklejone i z innymi wadami. O lokacie w Konkursie decydować będzie ilość prawidłowo wykonanych pierogów w jak najkrótszym czasie. Ulepione pierogi będą –po ugotowaniu – poczęstunkiem dla uczestników imprezy;
 • 4

Rozstrzygnięcie konkursów i ogłoszenie wyników

 1. Laureaci zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową w dniu 14 sierpnia 2021 r. podczas imprezy plenerowej po zsumowaniu głosów oddanych przez wszystkich członków Komisji;
 2. W przypadku takiej samej liczby punktów o wyższym miejscu decyduje głos Przewodniczącego Komisji;
 3. Podczas prac Komisji obecna będzie osoba oddelegowana przez Organizatora, która będzie protokołować przebieg głosowania członków Komisji;
 4. Z przebiegu obrad Komisji zostanie sporządzony protokół do którego załączone będą karty z zapisów głosowania poszczególnych członków Komisji;
 5. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji;
 6. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi ok. godz. 17:30;

&5

Nagrody i wyróżnienia

 1. W konkursie „Na Najsmaczniejsze Pierogi” Laureaci I miejsca otrzymają dyplom, statuetkę Mistrza Powiatu Człuchowskiego w Lepieniu Pierogów oraz nagrodę rzeczową ufundowaną przez partnera Mistrzostw. Wicemistrzowie oraz drużyna, która w tej konkurencji zajmie trzecie miejsce – otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałe drużyny otrzymają dyplomy potwierdzające udział w Mistrzostwach;
 2. W „Turnieju lepienia pierogów” Laureaci I miejsca otrzymają dyplom, puchar Starosty Powiatu Człuchowskiego i nagrodę rzeczową. Wicemistrzowie oraz drużyna, która w tej konkurencji zajmie trzecie miejsce – otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałe drużyny otrzymają dyplomy potwierdzające udział w Mistrzostwach;
 3. Komisja zastrzega sobie prawo do podziału nagród

&6

Uwagi końcowe

 1. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej www.gckrzeczenica.pl, a także zostanie przekazany pocztą elektroniczną do kół gospodyń wiejskich oraz innych grup zainteresowanych udziałem w Mistrzostwach;
 2. Dodatkowe informacje udzielane są przez Organizatora pod nr 728 878 290 lub mailowo na adres: gck@rzeczenica.pl.

 

 

 

Skip to content