KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji reprezentowana przez dyrektora GCKSTiR  z siedzibą: ul. Lipowa 1, 77-304 Rzeczenica

Inspektorem Ochrony Danych

W sprawach związanych z danymi osobowymi ustanowiono kontakt się z Inspektorem ochrony danych – Joanna Maculewicz, poprzez korespondencję przesłaną elektronicznie na adres e-mail: iod@zeto.koszalin.pl lub pisemnie na adres Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji, ul. Lipowa 1, 77-304 Rzeczenica z dopiskiem INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH.

1.       Cele i podstawy przetwarzania

Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody:

   • w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

   • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

   • w celu realizacji umów z kontrahentami- podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

   • w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit a RODO; w przypadku tym istnieje możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2.       Okres przetwarzania danych – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt oraz instrukcji organizacyjnych, a w szczególności przez okres przechowywania w ramach archiwizacji dokumentów zgodnej z prawem.
3.       Odbiorcy danych – Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Administrator nie przekazuje danych osobowych przetwarzanych w sowich zbiorach do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych.
4.       Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 • w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; Administrator danych osobowych przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych w pkt 1, chyba, że w stosunku do tych danych istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, jeśli nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, w tym przetwarzania po wycofaniu udzielonej zgody,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych (Warszawa, ul. Stawki 2).

5.       Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania stanowi przepis prawa. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jeśli jest niezbędne do zawarcia umowy lub przetwarzania na podstawie udzielonej zgody. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji umowy lub celu wskazanego w treści zgody.

6.       Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane przekazane do przetwarzania.

Zapraszamy na Kiermasz Wielkanocny

Zapraszamy na Kiermasz Wielkanocny

W najbliższą sobotę – 16 marca zapraszamy wszystkich do udziału w Kiermaszu Wielkanocnym, który połączony będzie z Targowiskiem Różności. Zmieniamy nieco miejsce, gdzie będzie odbywało się wydarzenie. Wsłuchując się w sugestie mieszkańców Rzeczenicy, kiermasz umiejscawiamy na parkingu przy ul. Białobórskiej (po tej stronie, gdzie znajdują się Delikatesy). Na stoiskach będzie można nabyć m.in.:
dekoracje i ozdoby świąteczne;
palmy wielkanocne;
kwiaty;
oleje, octy;
pierogi;
książki;
buty;
Dla wystawców oraz kupujących będziemy mieli barszczyk na rozgrzewkę. Swoje stoisko będzie miało również Stowarzyszenie Zakątek Sztuki. Chętni będą mogli własnoręcznie ozdobić jajeczko ze styropianu. Stoiska będą czynne od godz. 9 do godz. 12. W razie niepogody kiermasz zostanie przeniesiony do sali stowarzyszeń Gminnego Centrum Kultury. Zapraszamy
Co? Gdzie? Kiedy? Wydarzenia, imprezy, wyjazdy

Co? Gdzie? Kiedy? Wydarzenia, imprezy, wyjazdy

Przedstawiamy zamierzenia związane z działalnością GCK na najbliższe miesiące.

Już za kilka dni, bo w sobotę 9 marca w sali widowiskowej GCK odbędzie się koncert pt. „Motyle polskiej sceny” z okazji dnia kobiet. W tym roku zaprosimy panie do wysłuchania piosenek z repertuaru Anny Jantar i Ireny Jarockiej.

Tydzień później odbędzie się jarmark wielkanocny połączony z pchlim targiem.

16 marca organizujemy wyjazd do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie na spektakl pt. „Jesteś szalona”.

5 kwietnia odbędzie się spotkanie autorskie połączone z premierą książki pt. „Dzieje Gminy Rzeczenica”. To pierwsza w historii monografia gminy.

Na prośbę mieszkańców chcemy poszerzyć nieco ofertę kulturalną na długi weekend majowy. Tradycyjnie już 3 maja odbędzie się Rodzinny Rajd Rowerowy, wieczorem tego dnia zorganizujemy dyskotekę pod gwiazdami.

18 maja zaplanowaliśmy wyjazd na noc muzeów, tym razem do Poznania. Przyjmujemy zapisy chętnych na ten wyjazd.

Po kilku latach przerwy pod koniec maja odbędzie się Dzień Działacza Kultury.

Dokładnie 1 czerwca zaplanowaliśmy natomiast Gminny Dzień Dziecka. Podobnie jak przed rokiem będzie to jedno duże wydarzenie, które odbędzie się na boisku przy amfiteatrze w Rzeczenicy. Podobnie jak w poprzednim roku w planie m.in. wyścig ślimaka i Rzeczenicki festiwal kolorów.

Dokładnie tydzień później zaplanowaliśmy IV Mistrzostwa Powiatu Człuchowskiego w Lepieniu Pierogów.

6 lipca – Święto Gminy Rzeczenica

W okresie wakacyjnym chcemy zorganizować półkolonie dla dzieci i młodzieży. Tradycyjnie też będą wyjazdy do kina, parku trampolin czy kręgielni i kina.

31 sierpnia – dożynki gminne w Międzyborzu

28 września – Święto ziemniaka w Brzeziu

11 listopada Gminne Święto Niepodległości

22 listopada – Gminny Dzień Seniora

7 grudnia – kiermasz bożonarodzeniowy

Palmy, karate i gitara – poniedziałki w Gminnym Centrum Kultury

Palmy, karate i gitara – poniedziałki w Gminnym Centrum Kultury

Od kilku tygodni w poniedziałki i w środy panie seniorki spotykają się w GCK aby przygotowywać palmy. To tradycja kultywowana w Rzeczenicy od wielu lat. Panie tworzą małe dzieła sztuki, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy. W poniedziałki (i w czwartki) w Rzeczenicy spotykają się też karatecy, którzy trenują pod okiem Pawła Zielińskiego lub Leszka Kopcia z Klubu Karate Shotokan Człuchów. Wprawdzie ze względu na sezon grypowy nie wszyscy młodzi adepci sztuk walki docierają na zajęcia, ale ci, którzy trenują, robią to z wielkim zaangażowaniem. Bartłomiej Ożański z Fundacji „Zakątek Sztuki” w każdy poniedziałek prowadzi natomiast warsztaty gitarowe.

Zaproszenie do udziału w Kiermaszu Wielkanocnym i Targu Różności

Zaproszenie do udziału w Kiermaszu Wielkanocnym i Targu Różności

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w roli wystawcy w Kiermaszu Wielkanocnym. W tym roku chcemy połączyć go z targiem różności. Czekamy więc na zgłoszenia od producentów (i sprzedawców) ozdób świątecznych, zabawek, słodyczy, ciast… Zachęcamy do udziału w kiermaszu panie z kół gospodyń wiejskich (nie tylko z gminy Rzeczenica). Zapraszamy też osoby, które chcą nadać nowe życie przedmiotom, które im już się nie przydadzą, a mogą spodobać się komuś innemu. Jeśli macie w szafach, piwnicach, na półkach, strychach… takie rzeczy i chcecie się ich pozbyć – czekamy na wasze zgłoszenia. Zgłaszać można się bezpośrednio w GCKSTiR Rzeczenica lub pod numerem tel. 728 878 290. Na zgłoszenia czekamy do 5 marca.

Skip to content