Zaproszenie na wystawę dawnych aparatów fotograficznych

Zaproszenie na wystawę dawnych aparatów fotograficznych

„Od dagerotypu do smartfona” – to tytuł niezwykłej wystawy, którą od piątku 15 października będzie można oglądać w siedzibie Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji przy ul. Lipowej 1 w Rzeczenicy. Po raz pierwszy szerszej publiczności udostępnione zostaną zbiory Ireneusza Czerniawskiego, fotografa z Czarnego. Ma on w swojej kolekcji  około stu aparatów fotograficznych, które powstały na przestrzeni około 130 lat. Najstarszy z nich – aparat miechowy pochodzi z roku 1890. Część tej wyjątkowej kolekcji będzie można zobaczyć na wystawie w GCK.

Oprócz aparatów na wystawie prezentowane będą również dawne widokówki z Czarnego, które Ireneusz Czerniawski również kolekcjonuje. Zbiór pana Ireneusza oraz Benedykta Lipskiego posłużył zresztą do wydania albumu „Czarne w starej fotografii”.

Miłośnicy fotografii podczas spotkania będą mogli pobrać  formularz zgłoszeniowy do konkursu pt. „Gmina Rzeczenica w obiektywie”. Przypomnijmy, że najładniejsze zdjęcia zostaną opublikowane w kalendarzu gminy Rzeczenica na rok 2022.

Początek wystawy w piątek 15 października o godz. 17. Wstęp jest bezpłatny, na osoby, które pojawią się na wernisażu będzie czekała kawa i słodki poczęstunek.

„Gmina Rzeczenica w obiektywie” – konkurs fotograficzny. Najlepsze zdjęcia znajdą się na kalendarzu na rok 2022

„Gmina Rzeczenica w obiektywie” – konkurs fotograficzny. Najlepsze zdjęcia znajdą się na kalendarzu na rok 2022

Lubisz fotografować? Chcesz aby twoje zdjęcie znalazło się na kalendarzu gminy Rzeczenica na rok 2022? W takim razie ten konkurs fotograficzny pt. „Gmina Rzeczenica w obiektywie” jest dla ciebie. Aby zrobić dobre zdjęcia wcale nie potrzeba „wypasionego” sprzętu. Wystarczy aparat w telefonie komórkowym. Na terenie gminy Rzeczenica jest wiele pięknych miejsc, które mogą posłużyć za motyw a jesień to dla miłośników fotografowania jedna z najlepszych pór roku. Do konkursu można zgłaszać zdjęcia wykonane na przestrzeni ostatniego roku (od 1 października 2020 r.) W najbliższym czasie w świetlicach wiejskich w Gwieździnie, Olszanowie, Międzyborzu i Pieniężnicy oraz w siedzibie GCK w Rzeczenicy odbędą się warsztaty fotograficzne dla osób, które chciałyby poznać podstawy robienia przyzwoitych zdjęć i wziąć udział w konkursie.

Zdjęcia można przesyłać mailem na adres: dyrektor.gck@rzeczenica.pl lub też dostarczać na nośnikach (pendrive, karta pamięci…) bezpośrednio do GCK.

Fotografie nadesłane na konkurs muszą być wykonane na terenie gminy Rzeczenica. Ostateczny termin nadsyłania zdjęć to 19 listopada 2021 roku.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy do konkursu można pobrać ze strony internetowej  www.gckrzeczenica.pl. Dokumenty dostępne będą również w siedzibie GCKSTiR przy ul. Lipowej 1 w Rzeczenicy.

Dodatkowych informacji udziela Piotr Furtak, dyrektor GCKSTiR pod numerem tel.  728 878 290.

Na ilustracjach zdjęcia wykonane podczas ubiegłorocznych warsztatów fotograficznych w Brzeziu.

Regulamin Konkursu Fotograficznego – pobierz

Formularz zgłoszeniowy konkurs fotograficzny – pobierz

Ruszają zapisy na zajęcia prowadzone w GCK w sezonie 2021/2022

Ruszają zapisy na zajęcia prowadzone w GCK w sezonie 2021/2022

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach organizowanych przez Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji zapraszamy do zapisywania się na:

Warsztaty nauki gry na gitarze i ukelele – prowadzone przez Pawła Ścibińskiego;

Warsztaty nauki gry na pianinie – prowadzone przez Wojciecha Zycha;

Warsztaty wokalne – prowadzone przez Magdalenę Czurejno;

Warsztaty fotograficzne – prowadzone przez Ireneusza Czerniawskiego;

Zajęcia rozpoczną się od 1 października. Na zgłoszenia czekamy do 24 września pod numerem tel. 533 727 723

Projekt herbu gminy Rzeczenica. Opis koncepcji

Projekt herbu gminy Rzeczenica. Opis koncepcji

Gmina Rzeczenica jest ostatnim samorządem powiatu człuchowskiego, która nie posiada własnego herbu, a posługuje się jedynie logotypem. W ostatnich latach swój herb uchwaliły gminy:

Przechlewo (UCHWAŁA NR 59/XIII/2011 RADY GMINY PRZECHLEWO z dnia 10 września 2011 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej i pieczęci gminy Przechlewo oraz zasad ich używania).

Koczała (uchwała Nr XXXIV/213/2018 Rady Gminy Koczała z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, insygniów i innych symboli Gminy Koczała oraz zasad ich używania (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r. Nr BRAK, poz. 2521)

W 2008 roku powstał herb gminy wiejskiej Człuchów
(UCHWAŁA Nr XXIV/190/08 Rady Gminy Człuchów z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Człuchów (str. 2901)

W lutym 2016 roku nowy, dostosowany do wymagań heraldycznych herb przyjęli radni z gminy Debrzno Uchwała nr 60/LXXVI/2018 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Debrzno) .

Gmina Rzeczenica jest nie tylko ostatnim samorządem w powiecie, ale również w województwie, która własnego herbu nie opracowała. Jeszcze kilkanaście miesięcy temu logotypem posługiwano się w gminie wiejskiej Słupsk, w maju 2020 roku również tutaj przyjęto jednak symbol zaakceptowany przez Komisję Heraldyczną działającą przy MSWiA (https://www.gminaslupsk.pl/aktualnosci/pokaz/1588).

Jednym z pomorskich samorządów, które w ostatnim czasie zdecydowały się na stworzenie nowego herbu jest gmina Kępice w powiecie słupskim (Uchwała Nr XXIV/217/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia herbu, flagi, sztandaru, łańcuchów i pieczęci Gminy Kępice)

Czym różni się herb od loga, którym aktualnie posługuje się gmina Rzeczenica?

„HERB jest i pozostanie podstawowym i najważniejszym znakiem urzędowym zatwierdzanym odpowiednią procedurą. Jest to najważniejszy symbol gminy, stosowany jako znak oficjalny i uroczysty. Funkcja znaku urzędowego w pewnych wypadkach uniemożliwia jego zastosowanie. Herb znakuje miejsce inicjatywy, nie jest nośnikiem idei.

Obok herbu funkcjonuje także logo promocyjne. Logo nie jest koniecznością, ale szansą na przedstawienie miasta i gminy poprzez łatwo zauważalny i zapamiętywany symbol. W prosty sposób może wyrazić jej charakter i potencjał.”

O opracowanie projektu herbu gminy Rzeczenica zwróciliśmy się do Tadeusza Matwijewicza – kuratora sądowego, który jest heraldykiem – pasjonatem. Mieszkaniec Sieroczyna to autor herbu gminy wiejskiej Człuchów, który został zaakceptowany przez Komisję Heraldyczną i funkcjonuje w przestrzeni publicznej od kilkunastu lat.

Stworzenie poprawnego herbu wymaga znajomości ściśle określonych reguł i norm. Niekiedy prace nad stworzeniem graficznego symbolu gminy trwają przez wiele lat i nie zawsze kończą się sukcesem. W przeciwieństwie do loga nie może być on rodzajem komiksu – barwnej opowieści o walorach gminy. Istotą herbu jest to, aby na niewielkiej przestrzeni tarczy herbowej w prostych znakach opowiedzieć o historii danego miejsca, ludziach, którzy zamieszkiwali je kilkaset czy ale i kilkadziesiąt lat temu a także tych, którzy żyją i tworzą je obecnie. Opracowanie symbolu gminy wymaga przekopywania się przez dokumenty, publikacje, często obcojęzyczne.

Warto podkreślić, że powstający symbol nie ma być jedynie herbem Rzeczenicy. Ma on dotyczyć całej gminy, czyli również takich miejscowości jak Międzybórz, Pieniężnica, Brzezie, Gwieździn, Breńsk, Gockowo, Olszanowo… Przy tworzeniu projektu autor sięgnął jednak w pierwszej kolejności do etymologii nazwy miejscowości – stolicy gminy. Podczas prac nad przygotowaniem koncepcji herbu Tadeusz Matwijewicz korzystał m.in. z publikacji autorstwa nieżyjącego już profesora Edwarda Brezy pt. „Nazwa wsi człuchowskiej Rzeczenica, dawniej S(z)tegry, S(z)tegrowy i Marianowo”, JP LXXII 1992. Wynika z niej dość jednoznacznie, że współczesna nazwa miejscowości wywodzi się od słowa „rzeka”. Przez gminę przepływają dwie ważne dla regionu rzeki – Brda i Czernica. Klewiatka, niewielki ciek wodny, który dzisiaj trudno nazwać rzeką jeszcze sto lat temu wyglądała zupełnie inaczej. Można to zobaczyć chociażby na dawnych mapach. Ze względu obecność rzek oraz etymologię nazwy stolicy gminy, na projektowanym herbie nie mogło zabraknąć elementów nawiązujących do rzek. W heraldyce przedstawieniem rzeki jest falisty pas barwy błękitnej, bądź też srebrnej (białej). Na projektowanym herbie gminy Rzeczenica, który zostanie zaproponowany Radzie Gminy Rzeczenica do przedstawienia w Komisji Heraldycznej, widoczne są dwa takie pasy. Wyodrębnić można na nich siedem wierzchołków, które mogą być nawiązaniem do siedmiu sołectw funkcjonujących na terenie gminy Rzeczenica.

Kolejnym ze znaków graficznych na tarczy projektowanego herbu gminy Rzeczenica jest grecki krzyż. W publikacji pt. „Heraldyka i weksylologia” autorstwa Alfreda Znamierowskiego wyodrębnionych zostało ponad 50 krzyży zwyczajnych najczęściej występujących w polskiej heraldyce. Krzyż grecki został na tej liście postawiony na pierwszym miejscu, gdyż występuje na największej liczbie polskich herbów samorządowych. Krzyż był pierwszą heraldyczną figurą zaszczytną. Nawiązuje do męczeńskiej śmierci Jezusa Chrystusa i do chrześcijaństwa w ogóle. Od XIV wieku, gdy Ziemia Człuchowska została kupiona przez Krzyżaków od synów Mikołaja z Ponieca, wpływy chrześcijańskie są na niej obecne – stąd też symbol  krzyża na tarczy herbowej. Nie jest to jednak symbol krzyżacki. Krzyż Rycerzy Zakonu Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie jest barwy czarnej, można go zobaczyć chociażby w herbie Łeby.

Biały krzyż podkreśla również związki gminy Rzeczenica z Pomorzem Gdańskim. W herbie Gdańska można zobaczyć koronę i dwa krzyże. Autor projektu zasadność umieszczenia białego, greckiego krzyża na tarczy herbowej Rzeczenicy widzi szerzej i głębiej. Jego zdaniem właśnie na Ziemi Rzeczenickiej ma on ważne znaczenie z uwagi na wyjątkowe uwarunkowania społeczno-kulturalne gminy Rzeczenica.

W projektowanym herbie pojawiają się jedynie dwie barwy – biała (heraldycznie srebrna) oraz błękitna. Tarcza jest barwy błękitnej. Jak pisze A. Znamierowski „błękit to barwa czystego nieba, symbol wieczności, wiary, wierności, lojalności i prawdy. W tradycji chrześcijańskiej jest to symbol miłości niebiańskiej, a także czystości (barwa szat Marii Panny).

Większość gmin powiatu człuchowskiego posługuje się herbami z błękitną tarczą. Takie tło funkcjonuje na tarczach herbowych gmin Człuchów, Przechlewo, Koczała oraz gminy Czarne.

Już 4 września Gminne Święto Plonów w Olszanowie. Regulaminy konkursów

Już 4 września Gminne Święto Plonów w Olszanowie. Regulaminy konkursów

Niespełna 2 tygodnie pozostały do Gminnego Święta Plonów Gminy Rzeczenica. W tym roku dożynki odbędą się w Olszanowie. Możemy zdradzić już nieco szczegółów związanych z tym wydarzeniem. W załącznikach przy wpisie można znaleźć formularze zgłoszeń oraz regulaminy dwóch konkursów, które zostaną rozegrane podczas imprezy. Podczas dożynek odbędzie się tradycyjny konkurs na najpiękniejszy wieniec oraz konkurs na najsmaczniejszy sernik. W poprzednich latach królową konkursów kulinarnych organizowanych przy okazji święta plonów w gminie Rzeczenica była drożdżówka, w tym roku, wspólnie z mieszkańcami Olszanowa postanowiliśmy jednak przeprowadzić konkurs na sernik.

Podczas dożynek każdy, kto do tej pory tego nie zrobił, będzie mógł zaszczepić się przeciwko Covid-19, będzie też możliwość wypełnienia formularza spisu powszechnego oraz skorzystania z porady dotyczącej programu „Czyste powietrze”.

Co będzie działo się w trakcie tegorocznego święta plonów w gminie Rzeczenica? Podajemy wstępny program.

godz. 14:00 – pracę rozpocznie mobilny punkt szczepień przeciwko Covid-19, będzie to okazja dla osób, które jeszcze nie zdążyły się zaszczepić, a będą chciały to zrobić bez zapisów i stania w kolejce. Szczepienia będą trwały do godz.19. Akcja zostanie przeprowadzona w ramach programu #SzczepimySię z KGW. Współorganizatorem festynu towarzyszącego dożynkom będzie Koło Gospodyń Wiejskich w Olszanowie.

godz. 14:30 – polowa msza święta;

godz. 15:30 – dzielenie chlebem dożynkowym;

godz. 15:30 – ruszy punkt w którym będzie można spisać się w ramach obowiązkowego spisu powszechnego;

Po części oficjalnej w planach są m.in.:

  • pokazy bractw rycerskich
  • zamki dmuchane
  • występ zespołu Zadry
  • zumba prowadzona przez Martę Kumor
  • strzelanie do tarczy z markerów z farbą
  • zabawy dla dzieci z animatorem
  • rozstrzygnięcie konkursów na wieniec dożynkowy oraz najsmaczniejszy sernik
  • poczęstunek dla wszystkich

godz. 17:00 – początek turnieju sołectw (regulamin wysłaliśmy do sołtysów)

godz. 19:30 – początek dyskoteki pod gwiazdami. Zabawa potrwa do godz. 02:00

Organizatorem Gminnego Święta Plonów jest Urząd Gminy Rzeczenica. Współorganizatorami są Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Olszanowie

 

Poniżej regulaminy oraz formularze konkursowe w wersji PDF

Formularz zgłoszenia Sernika Olszanowo 2021

Regulamin konkursu sernik Olszanowo 2021

Formularz zgłoszenia wieńca Olszanowo 2021

Regulamin wieniec dożynki Olszanowo 2021

 

 

 

153 tysiące złotych na konwersję cyfrową GCK w Rzeczenicy przyznane!!!

153 tysiące złotych na konwersję cyfrową GCK w Rzeczenicy przyznane!!!

Ponad 150 tysięcy złotych otrzyma Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy na realizację projektu pt. „Kulturalna e-Rzeczenica. Nasze okno na świat”. Będzie on realizowany w ramach konkursu grantowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Środki, które GCKSTiR Rzeczenica otrzyma w ramach projektu zostaną przeznaczone między innymi na wyposażenie siedziby centrum kultury w narzędzia i sprzęt pozwalające na udostępnianie oferty kulturalnej w sieci. Szerszej publiczności pokazane mają zostać nie tylko koncerty, imprezy i inne wydarzenia odbywające się w GCK, ale też webinaria i podcasty poświęcone m.in. „Wystawie symboli samorządowych”. Powstanie też specjalna strona internetowa dedykowana wystawie. W ramach projektu zakupiony zostanie system wspomagający niedosłyszących. Będzie mógł mieć on zastosowanie nie tylko w samym GCK, ale też podczas wydarzeń plenerowych. Pod kątem osób niepełnosprawnych przebudowane (lub zbudowane od podstaw) zostaną strony internetowe.

W ramach projektu pracownicy GCKSTiR oraz kilka osób zatrudnionych przez Urząd Gminy Rzeczenica weźmie udział w szkoleniach dotyczących narzędzi internetowych oraz projektowania oferty programowej on-line. Będziemy uczyli się też technik montażu video, profesjonalnej obróbki audio…

Dzięki projektowi zakupiony zostanie nowy sprzęt – kamery, komputery, mikser video, oświetlenie studyjne i estradowe…

Wnioski w ramach konkursu „Konwersja cyfrowa domów kultury” złożyło w sumie ponad 1200 instytucji z całej Polski, dofinansowanie otrzymało 200. Projekt rzeczenicki zdobył 89,5 punktu i znalazł się na 55 miejscu listy rankingowej.

Skip to content